shutterstock_315104156

Fysioterapi

 

 

Fysioterapeutisk behandling
Behandlingen tager udgangspunkt i undersøgelsen, hvor kerneårsagen til problemet udredes.

Behandlingen kan bestå af manuel behandling (herunder mobilisering og manipulation), specifikke øvelser og træning, afspænding og patientuddannelse.


Vi kan afhjælpe alle typer skader bl.a.:
– Akut tilstande (Lænde- og nakkehold)
– Seneproblematikker (Tennisalbue mm)
– Diskusprolapser
– Skulder-, albue- håndledsproblematikker
– Hofte-, knæ- og fodproblematikker


Overenskomst med Regionen.
Klinikken har overenskomst med Regionen, hvilket betyder at vi tager patienter henvist fra egen læge, speciallæger og hospitaler.


Vederlagsfri Behandling 
Dette tilbud er gældende for personer, der opfylder følgende kriterier:
– Hvis du har et svært fysisk handicap
– Hvis din tilstand er varig
– Din diagnose er omfattet af følgende diagnoselisten


Sundhedsstyrelsens diagnoseliste:

– Neurologiske sygdomme (medfødte eller arvelige)
– Spastisk lammelse (cerebral parese)
– Rygmarvsbrok (spina bifida)
– Infantil hydrocephalus
– Tuberøs sklerose
– Neurofibromatosis Recklinghausen
– Hereditære ataksier og paraplegier, herunder Friedrichs ataksi
– Chorea Huntington
– Hereditære neuropatier
– Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme
– Primær dystoni
– Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handikap som f.eks. adreno-leukodystrofi, Spielmeyer-Vogts syndrom, familiær amyloidose.

 

Hjemmebehandling

 


Vi tilbyder behandling i eget hjem, hvis du grundet din sygdom ikke selv er i stand til at komme på klinikken kan vi tilbyde behandling i eget hjem. 


Der kan dog desværre forekomme ventetid på denne type behandlinger.


Det bedste du kan gøre, hvis du tror du har brug for fysioterapeutisk hjemmebehandling er, at ringe enten til din egen læge eller her til klinikken.

 

Vi vil så fortælle dig, hvilke muligheder du har.

Husk også, at hjemmebehandlinger på lægehenvisning i langt de fleste tilfælde er gratis. De falder nemlig ind under det, der hedder ”vederlagsfri fysioterapi”.

 

Priser og tilskud

 

Prisen for en fysioterapeutisk konsultation og behandling er fastsat af den offentlige sygesikring. Den reguleres en gang i kvartalet.


Forsikringsselskaber


Vi har aftaler med de fleste forsikringsselskaber, og desuden er klinikken godkendt som genoptræningssamarbejdspartner hos Kommunen (under frit valg).


Danmark


Klinikken har automatisk afregning med Sygeforsikringen Danmark