Vederlagsfri Fysioterapi

Gratis behandling?
Dette tilbud er gældende for personer, der opfylder følgende kriterier:
– Hvis du har et svært fysisk handicap
– Hvis din tilstand er varig
– Din diagnose er omfattet af følgende diagnoselisten

Sundhedsstyrelsens diagnoseliste:

– Neurologiske sygdomme (medfødte eller arvelige)
– Spastisk lammelse (cerebral parese)
– Rygmarvsbrok (spina bifida)
– Infantil hydrocephalus
– Tuberøs sklerose
– Neurofibromatosis Recklinghausen
– Hereditære ataksier og paraplegier, herunder Friedrichs ataksi
– Chorea Huntington
– Hereditære neuropatier
– Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme
– Primær dystoni
– Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handikap som f.eks. adreno-leukodystrofi, Spielmeyer-Vogts syndrom, familiær amyloidose.